Saturday, 10 December 2011

REKODER - Part 3 (MODUL REKODER TAHUN 4)

MATA PELAJARAN: Pendidikan Muzik

Tahun                         : 4

Masa                          : 2 x 30 minit

Aspek                        : Pengalaman Muzikal

Item                           : 2.3 Permainan Rekoder
                                    2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal
                                    • Kemahiran bermain dan membaca notasi

Hasil Pembelajaran    : Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mempelajari :
                                     1. Meter         2 3 4
                                                           4 4 4
                                     2. Nilai not ; q h
                                     3. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G ,A , B , C’,D’.
                                     4. Dinamik p dan f . Mur id pernah menyanyi solfa.
                                      
Aktiviti                         : 1. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama.
                                     2. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’ diikuti dengan humming oleh murid  dengan bimbingan guru.
                                     3. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan   muzik.
                                     4. Aktiviti kumpulan:
                                         Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim.
                                         Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor.
                                         (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)
                                     5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor.
                                     6. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu‘ Inang Gembira’.

Elemen Strategi           : Kontekstual
                                    Kemahiran Berfikir.
                                    • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Bahan Rakaman          : lagu, rekoder dan alat perkusi ringan.

No comments:

Post a Comment